Kavelruil: subsidieplafond bereikt, bedrag weidevogels nog wel beschikbaar!

Plafond kavelruil bereikt

Voor de kavelinrichtingssubsidie landbouw stelt de provincie Fryslân in 2019 een bedrag van € 110.000,- beschikbaar. Vanaf 17 juni tot en met 31 december kan er subsidie worden aangevraagd voor kavelruil.  Maar, het plafond is inmiddels bereikt.

Subsidie weidevogels nog wel beschikbaar

Het bedrag dat binnen de subsidieregeling beschikbaar is voor de inrichting van weidevogels is nog wél beschikbaar. Het betreft een bedrag van € 25.000, te benutten voor bijvoorbeeld peilverhoging. Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Fryslân.