Nieuws over het beleid ganzen

Op het gebied van de ganzen zijn een aantal ontwikkelingen gaande:

 • Op 20- 11-2019 en 14-01-2020 hebben alle grondgebruikers die bij BIJ12 in het bestand staan een brief ontvangen over de nieuwe werkwijze voor een tegemoetkomingsaanvraag schade door ganzen. Zowel grondgebruikers binnen als buiten het foerageergebied dienen zich via www.mijnfaunazakenbij12.nl  éénmalig te registreren. Tevens moet u uw percelen registeren in MIJNfaunazaken.
 • In deze dossier-omgeving kan een grondgebruiker (of gemachtigde) een aanvraag voor tegemoetkoming fauna-schade doen en de status ervan volgen. Ook zie je hier andere lopende en afgesloten dossiers. Binnen MijnFaunazaken zal BIJ12, samen met de grondgebruiker, een digitaal dossier inrichten, waarbij alle besluiten, berichten en gevraagde acties digitaal zullen worden uitgewisseld.
 • Hoogstwaarschijnlijk worden er instructiebijeenkomsten georganiseerd door BIJ12 faunazaken. Wanneer dit gebeurt, zullen wij dit op tijd melden.
 • Het melden van de schade dient nog met het SRS/FRS-systeem te gebeuren. Beide systemen zijn helaas nog niet gekoppeld.
 • De provincie Fryslân is momenteel de driejarige verlenging van de foerageergebieden juridisch aan het onderzoeken. Tot aan deze afronding is er nog geen duidelijkheid over de precieze invulling van de gebieden.
 • Over de uitkomsten van het onderzoek van Altenburg & Wybenga en Sovon en de manier waarop dit openbaar is gemaakt wordt met de betrokken partijen overlegd.
 • Het nieuwe taxatiebureau voor Friesland is Van Ameyde Waarderingen bv. Alleen lopende zaken worden door Overheul taxaties afgerond.
 • Gebruik voor alle communicatie richting het Faunafonds de mail faunazaken@bij12.nl. Bij deze mail krijg je een ticketnummer, bewaar deze én al je correspondentie goed.
 • Belangrijk: geen registratie is geen taxatie!
 • Als er percelen veranderen van eigenaar of pachter, gebruik dan het wijzigingsformulier op de website van het Collectief.
 • Als er percelen veranderen van eigenaar of gebruiker, dan moet dit worden door gegeven aan BIJ12-Administratie Faunazaken. Gebruik daarvoor dit formulier ‘Verklaring van grondoverdracht’.

Op de pagina ganzenbeleid staan 2 handleidingen voor registratie en aanvraag automatische taxatie:
Verkorte handleiding gebruik mijnfaunazaken Bij12
Handleiding Gereedmelden voor automatische taxatie Bij12