Het Boerenerf, the place to bee!

De bij is van levensbelang. Tal van succesvolle initiatieven in de sector en in de regio dragen al bij aan een bijvriendelijke omgeving. LTO is partner in de Nationale Bijenstrategie en Deltaplan Biodiversiteitsherstel en wil de bijvriendelijke omgeving verder versterken, door de blik te verruimen, van het bedrijf naar het erf. Het boerenerf is tenslotte het visitekaartje van de Nederlandse land- en tuinbouw: the place to bee!

Samen met boeren en tuinders willen we bestaande kennis en ervaring verspreiden en vergroten, door ideeën en praktijkvoorbeelden met elkaar te laten delen. Zo werken we samen aan de routeplanner naar een bijvriendelijk erf.
De projectgroep is voor dit doel op zoek naar ambassadeurs: enthousiaste boeren en tuinders die aan de slag willen gaan met het inrichten van een bijvriendelijk erf of hier al ervaring mee hebben opgedaan en die ons helpen met een goede start.
Dus ben jij of ken jij een agrarisch ondernemer die:

  • zijn erf aantrekkelijk heeft ingericht voor wilde bijen en hommels of die dit graag zou willen
  • sociaal vaardig is en het leuk vindt om met anderen, boeren én burgers, in gesprek te gaan?

Helpt dan LTO Noord mee bij de ontwikkeling van de routeplanner en bij het uitdragen van dit initiatief!
Aanmelden kan via LTO Noord: Ankie de Jong, adjong@projectenltonoord.nl.