Kapdag in de Samenvoeging

Het kappen van kleine boompjes, struiken en andere ruigtes is een onderdeel van predatiebeheer. Door het weghalen van deze elementen is het voor vossen en andere predatoren lastiger om te overleven in een gebied.

Nu snoeien is vooruit kijken. Straks in het voorjaar krijgen meer weidevogelkuikens de kans vliegvlug te raken, wanneer zij minder snel ten prooi vallen aan roofdieren. Het bestrijden van predatoren in weidevogelgebieden draagt dus bij aan een hoger Bruto Territoriaal Succes (BTS).

Eind januari 2019 werd in dit kader binnen mozaïek de Samenvoeging een kapdag georganiseerd. Beheerders en vrijwilligers hielpen mee het gebied op te schonen.