Akoestische wildverdrijvers voor loonbedrijven

In het voorjaar van 2019 hebben zeven beheerders van Collectief Súdwestkust gebruik gemaakt van een akoestische wildverdrijver. Het doel van deze pilot was om te kijken of weidevogels, eenden, jonge reeën en hazen tijdelijk verjaagd konden worden tijdens onder andere het maaien van het land. De resultaten van de proef waren positief. Weidevogels, vliegvlugge kuikens, broedende eenden, hazen en jonge reeën worden (tijdelijk) verjaagd door de wildverdrijver.

Naar aanleiding van dit positieve resultaat heeft Collectief Súdwestkust contact opgenomen met alle loonwerkers die actief zijn binnen ons werkgebied met de vraag of zij ook gebruik willen maken van een wildverdrijver tijdens het maaien. Nagenoeg alle loonwerkers hebben positief gereageerd en hebben 1 of meerdere wildverdrijvers aangeschaft. Voor de weidevogels en andere dieren een boppeslach!

Let op! De wildverdrijver is één middel. Er is echter meer nodig. Van binnen naar buiten maaien, bijvoorbeeld. Het perceel voor het maaien goed inspecteren of het plaatsten van vlaggen. Een palet aan maatregelen zorgt voor minder slachtoffers en een positief effect op de weidevogelstand. Oplettendheid blijft belangrijk!

Maait u uw eigen percelen en wilt u ook een akoestische wildverdrijver aanschaffen neem dan contact op met Jeroen de Vries (jeroendevries@sudwestkust.nl of telefoon 06 -206 206 35).