Boerenlandvogelbescherming in crisistijd: het werk gaat door! Adviezen en een noodkreet

Veel mensen werken nu van achter een bureau en blijven thuis. Maar gelukkig gaat veel werk gewoon door. Ook buiten. Dat geldt natuurlijk voor het werk van de boeren, maar ook van veldmedewerkers en boerenlandvogelvrijwilligers. Door de coronacrisis gaan er veel minder vrijwilligers dan andere jaren het veld in. Boeren worden daarom opgeroepen om zelf extra op de nesten, en straks ook op de kuikens te letten.

Het werk van de vrijwilligers zal in veel gevallen anders zijn dan andere jaren, maar het kan wel doorgaan. LandschappenNL heeft voor veldmedewerkers, coördinatoren en boerenlandvogelbeschermers adviezen op een rijtje gezet die we hieronder graag delen (zie hier voor het oorspronkelijke bericht).

Oproep aan boeren
Vanwege de richtlijnen van de overheid en het feit dat relatief veel vrijwilligers in een risicogroep vallen, zijn er minder vrijwilligers op pad dan anders. Een noodkreet vanuit Noord-Brabant delen we hier graag. In dit filmpje laten Jochem Sloothaak van Brabants Landschap en een aantal vrijwilligers zien hoe het in die provincie momenteel gaat met de bescherming van kieviten. Jochem doet de oproep aan boeren om zelf extra goed op de nesten te letten, een oproep die voor alle boeren geldt.

De richtlijnen voor werkzaamheden in het veld zijn als volgt:
Begin deze week heeft het kabinet aanvullende maatregelen gepresenteerd inzake de aanpak van het coronavirus in ons land. LandschappenNL en de provinciale coördinatoren boerenlandvogels hebben zich gebogen over de vraag of dat tot een aanvullend advies voor werkzaamheden in het veld moest leiden. We sluiten ons aan bij deze adviezen:

Geen bijeenkomsten, wel veldwerkzaamheden
Alle bijeenkomsten in het kader van het vrijwilligerswerk zijn nu opgeschort tot en met 1 juni a.s.

Dat geldt niet voor de werkzaamheden van vrijwilligers die zich bezighouden met de inventarisatie en bescherming van soorten als boerenlandvogels, weidevogels, amfibieën en akkervogels, gerelateerd aan het broedseizoen. Maar houdt de richtlijnen van het RIVM scherp in de gaten, deze kunnen wijzigen!  Zie bijgaande link: www..rivm.nl/coronavirus/covid-19

Adviezen op een rij:

 • Houdt de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM in de gaten en handel daarnaar.
 • Besluit u om veldwerk te gaan doen, ga dan bij voorkeur alleen op pad, zo nodig maximaal met twee personen, met de daarbij behorende 1,5 meter afstand.
 • Veldwerk is toegestaan. Besluit zelf of u wel of niet het veld in gaat. Neem geen onnodige gezondheidsrisico’s.
 • Beperk de werkzaamheden zoveel mogelijk tot bescherm- en inventarisatiewerkzaamheden waarbij legsels of kuikens gevaar lopen.
 • Stem vooraf telefonisch of digitaal de eventuele betreding van erf en boerenland en/of andere werkzaamheden af met de (agrarische) grondeigenaren.
 • Ga niet naar binnen bij (agrarische) grondeigenaren. Spreek zo nodig buiten af.
 • Onderzoek de mogelijkheid om met bijvoorbeeld 3 of 4 personen te videobellen met bijvoorbeeld Whatsapp, mocht u behoefte hebben aan een groepsgesprek met relevante personen om het vrijwilligerswerk te bespreken/plannen.
 • Voer alle gegevens digitaal in via de Boerenlandvogelmonitor (of een ander portaal als u dat gewend bent), direct in het veld, of later thuis op laptop, pc of tablet.
 • Stel, zoals gebruikelijk, na elk veldbezoek het boerenbedrijf c.q. de betrokken eigenaren en organisaties op de hoogte van uw resultaten en stem af over eventuele vervolgbezoeken.
 • Mocht u een bezoek aan het veld niet vertrouwen vanwege de risico’s voor corona, maak dan uw eigen keuze op basis van uw eigen gezondheid, ook rekening houdend met anderen en de officiële richtlijnen die er zijn. Voel u niet gedwongen om per sé het veld in te gaan.
 • Blijf vooral telefonisch en/of digitaal communiceren met elkaar en alle belanghebbenden zoals agrariërs/ collectieven/loonwerkers/wbe’s/ tbo’s en medewerkers van al deze organisaties.

Tot zover. Mocht u vanuit het vrijwilligerswerk twijfelen over de noodzaak van bepaalde activiteiten, neem dan gerust contact op met uw provinciale organisatie van LandschappenNL.

Bron: www.boerennatuur.nl