Doe mee! Meer biodiversiteit op je boerenerf!

In het kader van de regiodeal Natuurinclusieve landbouw Feangreide, is het project ‘Ferskaat op it boerehiem’ gestart. Doel van het project is om de biodiversiteit op boerenerven te verhogen. In 2021 is er ruimte voor totaal 15 boerenerven, in het gebied van het Collectief Súdwestkust kunnen 4 erven meedoen. Voorwaarde om mee te doen is dat je beschikt over een groot erf (> 1500 m2) dat gelegen is binnen de grenzen van het Friese veenweidegebied.


Mee doen?
Je krijgt advies op maat door een ervaren ervendeskundige. Voor inrichtingsmaatregelen op het boerenerf of overhoekjes/randen geldt dat er 10% eigen bijdrage gevraagd wordt over het plantmateriaal. Hierbij kunt u denken aan de aanplant van fruitbomen, singelbeplanting, haagplantsoen, een vogelbosje of kruidenrijke stroken. De inrichtings- en aanlegkosten worden in eigen beheer door de eigenaar uitgevoerd, dus hiervoor geldt geen subsidie. Ook kunt u denken aan de aanschaf van bijvoorbeeld nestkasten of bijenhotels die Landschapsbeheer Friesland speciaal voor dit project laat maken. Ook hiervoor geldt een eigen bijdrage van 10%. Tot slot is er binnen het project de mogelijkheid om groot onderhoud te laten plegen. Hiervoor geldt een subsidiepercentage van 50% over de werkzaamheden.

Hoe aanmelden?
Landschapsbeheer Friesland is trekker van het project en werkt daarin nauw samen met de agrarische collectieven.

Heb je belangstelling voor het project, meld u dan aan bij projectleider Greetje Mast van Landschapsbeheer Friesland (0512-383800 of g.mast@landschapsbeheerfriesland.nl). Er is beperkte ruimte voor deelname aan het project. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het is de bedoeling, dat er in 2022 een vervolg komt op het project, dus mocht u net te laat zijn met aanmelden, dan komt u desgewenst op de wachtlijst voor volgend jaar.

Voorwaarden voor deelname: veenweidegebied

Het project wordt uitgevoerd in het veenweidegebied van Fryslân. Op de kaart hieronder kan je bekijken of je erf binnen de projectgrenzen ligt en mee kan doen aan het project. Aanmeldingen in het kader van de herplantplicht zijn uitgesloten voor deelname.