Pilot Akoestische wildverdrijver

Pilot met 7 boeren
Het afgelopen voorjaar hebben een zeven boeren van Collectief Súdwestkust gebruik gemaakt van een akoestische wildverdrijver. Het doel van deze pilot was om te kijken of weidevogels, eenden, jonge reeën en hazen tijdelijk verjaagd konden worden tijdens het bewerken van het land.

De akoestische wildverdrijver is een klein apparaatje dat eenvoudig op de voorkant van de trekker kan worden gemonteerd en via een kabel op de elektriciteitsaansluiting van 12 volt in de cabine wordt aangesloten. Het apparaat zendt een hoog geluid (120 dB 2100-Hz-dubbele toon) uit in pulsen. Hierdoor hebben de dieren de gelegenheid om op tijd weg te komen voordat de trekker eraan komt. Het geluid bereikt minimaal 25 meter.


Resultaten
De resultaten van de proef zijn positief. Weidevogels, vlieg vlugge kuikens, broedende eenden, hazen en jonge reeën worden verjaagd door de wildverdrijver. Helaas worden jonge pullen niet beschermd, die lopen niet weg maar drukken zich. Ze zijn een makkelijk slachtoffer voor de maaier. Oplettendheid blijft dus belangrijk.

Klein nadeel is dat de nesten van de nog broedende vogels lastig tot niet te vinden zijn omdat de vogels vroegtijdig opvliegen. Bij het vermoeden van nog broedende weidevogels is stoppen met de werkzaamheden het advies.

De 7 deelnemers ervaren de wildverdrijver als zeer gebruiksvriendelijk. Het apparaat is eenvoudig op de trekker te monteren en met één enkele handeling te activeren. Als tip geven de deelnemers mee of er gekeken kan worden naar een frequentie die minder goed hoorbaar is voor de mens maar nog wel voldoende effect heeft op de dieren in het land.

Meedoen?
Wil je meedoen aan het vervolg van deze pilot, stuur dan een mailtje naar jeroendevries@sudwestkust.nl of neem telefonisch contact met hem op 06-20620635