Weidevogels in Fryslân, resultaten 2019

De cijfers van de vier hoofdsoorten zijn dit jaar voor het eerst samengebracht in een jaarbericht van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW), Sovon Vogelonderzoek Nederland, Kollektivenberied Fryslân (KBF), It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Het eerste rapport komt voort uit het Olterterpoerlis, waarin alle weidevogelpartijen elkaar vier keer per jaar opzoeken. Het nieuwe jaarbericht geeft op overzichtelijke wijze een duidelijk beeld van de resultaten van het weidevogelseizoen 2019.

Download hier het Jaarbericht: Weidevogels in Fryslân 2019