Onderzoek Selen: is er draadvlak voor vogelonderzoek in het veld?

How many godwits are there in Fryslân? Why do those numbers change over time? How do we know?

My name is Selen Eren, and I am a PhD student at Campus Fryslân. I am doing research on what science tells us about godwits in Friesland. What do people of Friesland think of this research? What is it like to have ecologists come to work in your fields? How does this research help you and godwits, and how do you help researchers?

 

Background of my PhD project:

I started my PhD project by asking the following question: How do bird ecologists produce scientific knowledge about these birds, more specifically, about black-tailed godwits?

Last spring, I joined the fieldworkers from the University of Groningen who run the long-term demographic study on godwits for almost 20 years under the supervision of Jos Hooijmeijer and Theunis Piersma.

During this period, I saw that there are different points of view on doing research in the study area. I want to talk to as many different people as possible, to understand how they see the activities of scientists and different approaches to preserving godwits.

In the fall of 2022, starting from September 2022, I need to interview farmers, nazorgers, conservationists and ecologists to talk about what can help preserve godwits.

During this spring, starting from mid-March, I will be in the field again and hope to meet many of you hardworking meadow birds-friendly farmers from South-West Friesland. I hope to chat with you (over a coffee?) to arrange some interviews with you for a time when you are relatively less busy on the farm.

Selen Eren

_____________________________________________________________________________________________

Hoeveel grutto’s zijn er in Fryslân? Waarom veranderen die aantallen in de loop van de tijd? Hoe weten we dat?

Mijn naam is Selen Eren, en ik ben promovendus op Campus Fryslân. Ik doe onderzoek naar wat de wetenschap ons vertelt over grutto’s in Fryslân. Wat vinden de mensen in Fryslân van dit onderzoek? Hoe is het om ecologen op je terrein te laten werken? Hoe helpt dit onderzoek jou en de grutto’s, en hoe help jij de onderzoekers?


Achtergrond van mijn PhD project:

Ik begon mijn PhD project met het stellen van de volgende vraag: Hoe produceren vogelecologen wetenschappelijke kennis over deze vogels, meer en specifiek over grutto’s?

Afgelopen voorjaar ben ik meegegaan met de veldwerkers van de Rijksuniversiteit Groningen die onder leiding van Jos Hooijmeijer en Theunis Piersma al bijna 20 jaar het langlopende demografische onderzoek naar grutto’s uitvoeren.

In deze periode heb ik gezien dat er verschillende standpunten zijn over het doen van onderzoek in het studiegebied. Ik wil met zoveel mogelijk verschillende mensen praten, om te begrijpen hoe zij aankijken tegen de activiteiten van wetenschappers en de verschillende benaderingen voor het behoud van grutto’s.

In het najaar van 2022, vanaf september 2022, moet ik boeren, nazorgers, natuurbeschermers en ecologen interviewen om te praten over wat kan helpen bij het behoud van grutto’s.

Dit voorjaar, vanaf half maart, ben ik weer in het veld en hoop ik veel van jullie hardwerkende weidevogelvriendelijke boeren uit Zuid-West Friesland te ontmoeten. Ik hoop met u (onder het genot van een kopje koffie?) een aantal gesprekken te kunnen afspreken op een moment dat u het relatief minder druk heeft op de boerderij.

Selen Eren