Advies over duurzame landbouw voor agrariërs

De Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe) gaat dus weer open. Vorig jaar was de subsidie pot na één dag leeg. Het is dus van belang dat elke boer die een aanvraag wil doen dit op 31 mei doet. Het tijdstip van indienen op 31 mei is niet van belang. Alle aanvragen die deze eerste dag zijn ingediend worden bij overvraging (meer dan 4500 aanvragen) voorzien van dezelfde indieningstijd waarna loting plaats zal vinden.

Klik hier voor het openstellingsbesluit. Boeren en tuinders kunnen via het RVO-loket een voucher aanvragen die ondersteunen bij de omslag naar een duurzame landbouw en bij de reductie van stikstof. Dit kan advies of cursus zijn via VAB leden in het BAS register, zie hier deze lijst.

Dit zijn aandachtsgebieden waar de SABE onder andere voor aangevraagd kan worden

– A1 Stikstofemissie en hergebruik nutriënten

– A2 Gezonde bodem, water en teeltsystemen

– A3 Weerbare teeltsystemen en gewasbescherming

– A4 Circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen

– A5 Natuurinclusieve landbouw

– A6 Precisielandbouw

3. 1. Randvoorwaarden (Cross Compliance) en de normen voor goede landbouw- en milieuconditie van grond (GLMC)

3. 2. De vergroeningsvoorwaarden (klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken) en instandhouding van het landbouwareaal

Op 31 mei zal hier de link te vinden zijn om een voucher aan te vragen.