Symposium Werken aan een waardevol landschap – 10 juni 2022

Collectief Súdwestkust heeft 10 juni jl. het eerste symposium gehouden met als onderwerp: “Werken aan een waardevol landschap”. Er waren een kleine 100 man/vrouw aanwezig die op enigerlei manier met weidevogels c.q. (natuurinclusieve) landbouw te maken hebben.

De inleiding stond nog als ….. in de uitnodiging omdat niet bekend was wie het zou worden. We waren in een ver gevorderd stadium met minister van Landbouw, Henk Staghouwer, maar die kon uiteindelijk niet vanwege de mededelingen die die dag zou komen vanuit het regeer. Uiteindelijk is het bij …. Gebleven en kreeg dagvoorzitter Wigle Sinnema wat meer tijd om het symposium te openen.

Een korte terugblik op het ANLb  met boer Douwe politiek (160 ha. en 240 melkkoeien) die gaandeweg de afgelopen met meer Agrarisch Natuurbeheer meedoet en met onze gebiedscoördinator Haije Valkema die aangaf hoe en waar we ANLb contracten aangaan met boeren.

Een blik naar de toekomst m.b.t. het Landschap met Wiebe Bouma van Landschapsbeheer Friesland (LBF) gaf een mooie inkijk hoe zij verwachten wat de ontwikkelingen worden de komende tijd. Het perspectief van de boeren houdt in dat er keuzes gemaakt moeten worden, gaf Rick Hoksbergen van Countus aan. Alex Datema van BoerenNatuur gaf aan dat we naar meer duurzame landbouw gaan maar dat die ook ecologisch en economisch duurzaam moet zijn. De forumdiscussie met de drie voornoemde personen leidde tot vele vragen en goede discussie.

De première film van “De Samenvoeging 28 ha.” werd goed ontvangen in de zaal. In de film wordt getoond hoe 28 hectare gangbare landbouw grond naar “modern greppelland” met greppel plasdrassen en Hoogwaterpeilen wordt omgevormd. Vanaf de gesprekken met de betrokken boeren in het beginstadium tot het eindresultaat met kruidenrijke bolle ekers, goed bezet met weidevogels.

De lunch werd ingenomen al wandelend van De Klameare naar de sluis van Workum. Daar stonden trekkers met karren klaar om een ieder te vervoeren naar de weidevogelparel De Workumerwaard. Na enige uitleg van gebiedscoördinator Willem Attema werd er in de Workumerwaard nog nagepraat onder het genot van een versnapering. Vervolgens liep een ieder via het pittoreske “tilliefonne” paadje naar centrum Workum.

Al met al kijken wij als collectief Súdwestkust terug op een zeer geslaagd Symposium, wat mede mogelijk is gemaakt door de Europese gelden van LIFE IP GrassBirdHabitats.