Vogelgestuurd maaien

De eerste snee
De eerste snee kan er weer bijna af. Op dit moment lopen er (gelukkig) veel jonge kievitskuikens in het veld maar er zitten ook nog veel kieviten, grutto’s, tureluurs, scholeksters, wulpen en andere grondbroeders te broeden. Het is daarom goed en noodzakelijk om tijdig met de boeren en nazorgers (BFVW) te overleggen voordat de werkzaamheden starten op de percelen met weidevogels.

Vogels broeden in het land
Zitten er nog vogels te broeden en/of lopen er kuikens dan is het uitstellen van de werkzaamheden het advies. In veel gevallen is hiervoor een vergoeding mogelijk. Nazorgers kunnen dit initiëren en de boer kan hierover contact opnemen met de gebiedscoördinator (https://sudwestkust.nl/het-team/) van collectief Súdwestkust.

Maaien in overleg
Mocht er toch gemaaid moeten worden overleg dan eerst (tijdig) met de nazorger, een laatste inventarisatie met de weidevogeldrone is bijvoorbeeld een zeer effectieve optie om nesten te sparen. Gebruik a.u.b. de akoestische wildverdrijver. Pas ook het tempo van maaien aan, maai van binnen naar buiten en maai alleen met daglicht. Laat minimaal 50m2 om de nesten heen staan. Op deze manier blijven vele weidevogels maar ook eenden, hazen en reeën gespaard.

Meer informatie over vogelgestuurd maaien vind je hier: