Help de weidevogels met een zomer (greppel) plasdras!

Extreem droog in het land
Momenteel hebben de weidevogels en dan met name de kuikens het zwaar. Het is al lange tijd droog, te droog. De weidevogels kuikens hebben o.a. vanwege de droogte moeite om ‘vliegvlug’ te worden. De grond is te hard voor de weidevogels om met hun relatief korte snavels in de toplaag eten te vinden. Ook zijn er vanwege de droogte op bepaalde plaatsen weinig tot geen insecten. Een zomer (greppel) plas-dras kan tijdelijk uitkomst bieden.

Zomer (greppel) plasdras
Een zomer (greppel) plasdras is het (tijdelijk) onder water zetten van grasland of greppels op een perceel wat in juni gemaaid wordt. Door het onderwater zetten is de bodem beter doordringbaar voor de vogelsnavels en bewegen bodemdieren (regenwormen) zich naar de toplaag waardoor ze voor de weidevogels sneller en gemakkelijker zijn te vinden. En op de slikkige randen die ontstaan rondom een greppel komen veel insecten af.

Doe mee!
Mocht je als beheerder een perceel hebben waar rondom weidevogels broeden en/of kuikens aanwezig zijn, overweeg dan om dit perceel tijdelijk deels of geheel onderwater te zetten. Heb je vragen dan kunt u contact opnemen met jouw mozaïekregisseur of gebiedscoördinator van collectief Súdwestkust.

Heb je al een greppel plas-dras of plas-dras in beheer overweeg dan om deze na 15 juni ook nog een paar weken onder water te laten staan. De weidevogels hebben er veel baat bij en zullen je dankbaar zijn.