Campagne Poes in de mand heeft effect!

Er zijn ’s nachts minder katten in het land en dat is goed nieuws voor de kuikens van weidevogels, zegt Age de Jong van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW). De overkoepelende organisatie krijgt signalen van waarnemers dat ze in het donker minder katten in de weilanden aantreffen. “Us kampanje ‘kuikens in het land, poes in de mand’ slacht dus oan. Eigners hâlde harren húsdier nachts mear binnen.”

De BFVW is de bewustwordingscampagne in april samen met natuurorganisaties, agrarische collectieven en de provincie Fryslân gestart. Hoofdrolspelers hierin zijn zanger en presentator Emiel Stoffers en acteurpoes Gurbe. In filmpjes, advertenties en op sociale media worden kattenbezitters opgeroepen hun huisdier gedurende het weidevogelseizoen tot en met juni ’s nachts binnen te houden om zo kuikens van weidevogels te beschermen. Doel is dat er minder weidevogelkuikens ten prooi vallen aan jagende katten.

Hitfilmpje
“Dat de kampanje effekt hat, is waar te nimmen yn it fjild. Wy sjogge ek oan it tal views op YouTube en de belutsenheid op Facebook dat it ûnderwerp enoarm libbet”, aldus De Jong. Het hitfilmpje van Emiel en Gurbe is al bijna 60.000 keer bekeken op YouTube. Op Facebook is het filmpje bijna 550 keer gedeeld en zijn er bijna 250 opmerkingen bij geplaatst. Ook andere campagnefilmpjes worden goed bekeken en gewaardeerd. Zo is een oproep van Emiel ruim 300 keer gedeeld en sprak onder andere gedeputeerde Douwe Hoogland een videoboodschap in. Natuurlijk wijzen mensen erop dat niet alleen de poes de oorzaak is van de slechte weidevogelstand. Er zijn ook andere predatoren en de droogte speelt nu een rol. Maar katten struinen ’s nachts kilometers door de weilanden en jagen daarbij wel degelijk instinctief op kuikens, benadrukt De Jong. “Gelokkich sjogge in soad kattenbesitters dat no ek yn en gripe sy yn. Kompliminten derfoar!”

2,6 miljoen katten
De campagne heeft ook tot gevolg dat De Jong en zijn collega’s worden aangesproken op het grote aantal katten in het land overdag. “Yn Nederlân binne 2,6 miljoen katten. Troch de oandacht fan de kampanje lette minsken der mear op. En ja, dan sjogge jo gauris in kat yn it lân.” De samenwerkende organisaties roepen op om ‘s nachts de poes binnen te houden. Dan zijn kuikens extra kwetsbaar. De ouders zien dan het gevaar niet aankomen en kunnen hun jongen niet beschermen.

Bron: persbericht Poes in de mand, 3 juni 2020