Beweiding en Weidevogelbeheer – Bevindingen en aanbevelingen vanuit project Vogels en Voorspoed Fryslân

Project Vogels en Voorspoed
Het doel van het project Vogels en Voorspoed Fryslân was het ontwikkelen en uittesten van beweidingsmaatregelen die een meerwaarde hebben voor het  bedrijf en voor weidevogels. Het project richtte zich zowel op boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen als boeren die dat (nog) doen.
In 2019 en 2020 is er samen met 18 melkveehouders in vier collectieven onderzoek gedaan naar beweiding en weidevogelbeheer.De interactie tussen weidevogels en beweiding en graslandbeheer is in kaart gebracht door het combineren van alarmtellingen door de
nazorgers
met graslandbeheer op perceel niveau en graslandkalenders bijgehouden door de melkveehouders.
Daarnaast is het effect van beweiding (t.o.v. maaien en beheerland) op de graslandstructuur
(dekking en doorwaadbaarheid voor kuikens) en de voedselvoorziening (insecten) voor weidevogels en hun kuikens gemonitord. Ook hebben de deelnemers zelf plakvallen gezet op hun eigen percelen om inzicht te krijgen in het aantal insecten bij verschillend beheer.  Daarnaast zijn er op vier bedrijven uitgebreide metingen gedaan. Een aantal potentiële beheermaatregelen zijn in praktijkproeven uitgetest en het effect op de
geschiktheid als kuikenland en inpasbaarheid in de bedrijfsvoering onderzocht.

Het project is uitgevoerd door het Louis Bolk instituut in samenwerking met melkveehouderijbedrijven en 4 agrarisch collectieven.

Meer weten?
Lees het volledige rapport Beweiding en weidevogelbeheer.
Lees de factsheet Lb Beweiding en weidevogels

Lees