Bodem APK: naar een betere bodem, van denken naar doen!

Bodemleven als basis voor duurzame landbouw in Fryslân en in de Veenkoloniën. Bent u het eens met de stelling dat de bodem het belangrijkste kapitaal is op en onder uw bedrijf? Doe dan mee aan Bodem APK!

Zowel in Fryslân als in de Veenkoloniën (Groningen en Drenthe) is het project Bodem APK van start gegaan. Bodem APK staat voor Analyse, Planvorming en Kwaliteitsverbetering. Deelnemende akkerbouwers en melkveehouders krijgen meer inzicht in de bodem op het eigen bedrijf én in de maatregelen om de bodem te verbeteren.

Gedurende twee teeltseizoenen leert u zelf de bodem beter beoordelen en krijgt u handvatten om bodemverbetering toe te passen. In overleg met een adviseur/begeleider wordt een goed en een minder goed perceel geselecteerd. Op beide percelen worden profielkuilen gegraven en worden bodemmonsters genomen voor uitgebreide analyses, waarbij onder andere ook het bodemleven wordt meegenomen. Hierbij is ook (beperkt) ruimte voor extra analyses, indien gewenst. Op basis van de resultaten van de kuilen en de analyses worden maatregelen voorgesteld, die tot verbetering moeten leiden.

Pilotbedrijf
Deelnemers zijn onderdeel van een groep van ongeveer 15 collega’s; één van hen fungeert ook als pilotbedrijf, waar bijvoorbeeld maatregelen worden uitgetest. Ervaringen worden enkele keren binnen de groep gedeeld bij groepsbijeenkomsten en demodagen bij het pilotbedrijf. Als er behoefte is aan verdieping op bepaalde thema’s, worden daar deskundigen voor uitgenodigd.

Om mee te doen betaalt u een eigen bijdrage van € 400 exclusief BTW. Hieruit worden onder andere de bodemanalyses betaald. Deze worden door één partij uitgevoerd voor alle deelnemers. Zodat deze analyses onderling vergelijkbaar zijn.

Bent u geïnteresseerd? Wilt u meer weten? Neem dan contact op met projectleider Gerhard Noordhof, (06 – 55 07 45 25 of via e-mail gnoordhof@projectenltonoord.nl)

In Bodem APK werken samen: CLM, Wageningen UR, Innovatiecentrum Veenkoloniën en LTO Noord.

Bron: LTO Noord