Certificering Collectief Súdwestkust verlengd

Het Collectief Súdwestkust is gecertificeerd in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL). In april is er een externe audit uitgevoerd door SNL. Het doel van deze audit is te toetsen of het Collectief nog voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het certificaat Collectief Agrarisch Natuurbeheer.

Certificering is een verklaring waarmee een agrarisch collectief bepaalde kwaliteitseisen voor beheer, organisatie en administratie garandeert. Het collectief stelt een kwaliteitshandboek op, op basis waarvan zij zich kan certificeren.

Bij de externe audit was de conclusie dat het Collectief de organisatie en het kwaliteitssysteem goed op orde heeft. SNL heeft daarom ook besloten om tot ‘Behoud van het certificaat’.