Jaarbericht Weidevogels in Fryslan 2021

Broedseizoen 2021 in Fryslân bijzonder succesvol!

Goed nieuws! Dit jaar waren er genoeg Gruttokuikens om de populatie op peil te houden. Door al het regenwater was de grond zacht genoeg voor de weidevogels om met de kwetsbare snavel wormen en insecten uit de grond te halen. Ook hield de nattigheid rovers zoals de vos en steenmarter wat meer op afstand.
Donderdag 14 oktober kreeg gedeputeerde Douwe Hoogland het eerste exemplaar van het Jaarbericht Weidevogels Fryslân 2021 van Frans Kloosterman van de BFVW.

Lees hier het jaarbericht Weidevogels Fryslân 2021