Broedvogels tellen volgens de BMP methode

Cursus broedvogels tellen (BMP) in Fryslân in 2022

In het voorjaar van 2022 wordt er door Sovon in Fryslân weer een cursus broedvogels tellen (BMP-methode) georganiseerd.
Door het tellen van een proefvlak volgens deze methode verkrijgt men een jaarlijks compleet beeld van de aantallen territoria (of broedparen) en de verspreiding daarvan, bijvoorbeeld van alle soorten in een weidevogelgebied. Éen van de voordelen daarbij is dat de nesten niet opgezocht hoeven te worden. De gegevens zijn digitaal beschikbaar en goed te vergelijken met de resultaten uit andere gebieden. In Fryslân worden sinds de jaren 90 op deze manier elk jaar honderden proefvlakken geteld in alle terreintypen, waaronder vele proefvlakken in graslanden.

De cursus loopt van half maart tot begin juni 2022 en bestaat uit vijf theorieavonden en vier veldbezoeken. De theorieavonden worden afgewisseld met veldbezoeken, zodat je als cursist de kans krijgt om de opgedane kennis meteen toe te passen. Tijdens de veldbezoeken ga je in een klein groepje op pad met ervaren BMP‘ers. Na deze cursus kan je zelfstandig een BMP-telling uitvoeren en de telgegevens verwerken. Bij voorkeur vinden de theorieavonden plaats d.m.v. fysieke bijeenkomsten. Mocht het noodzakelijk zijn i.v.m. dan geldende Covid-maatregelen, dan worden deze avonden online gegeven.

In het filmpje (hier rechts) wordt meer uitgelegd over BMP.

Aan de cursus in Fryslân zijn geen kosten verbonden, maar de cursus is wel bedoeld voor mensen die serieus in de toekomst aan de slag willen gaan met het tellen van broedvogels volgens de BMP-methode. Voor deelname aan de cursus is een redelijke kennis vereist van de herkenning (zicht en geluid) van de voorkomende soorten broedvogels in het gebied waar men wil gaan tellen.

Belangstelling?
Voor geïnteresseerden is er op donderdagavond 18 november van 20.00-21.00 een online informatiebijeenkomst.
I.v.m. het sturen van de ZOOM-link is het nodig om je hiervoor op te geven.

Belangstellenden voor de cursus en/of informatiebijeenkomst kunnen zich opgeven bij Jelle Postma (jelle.postma@sovon.nl).