Cursus Broedvogeltelling volgens BMP-methode

Bij voldoende belangstelling wil het SOVON in het voorjaar van 2020 in de provincie Fryslân weer een cursus Broedvogels inventariseren volgens de BMP-methode organiseren. Deze cursus is voor vogelaars die het leuk vinden om te leren inventariseren en daarmee aan de slag te gaan.

De cursus bestaat uit vijf theorieavonden en vier veldbezoeken. Tijdens de theorieavonden krijg je uitleg over de BMP-methodiek. De avonden worden afgewisseld met veldbezoeken, zodat je de kans krijgt om de opgedane kennis meteen toe te passen. Tijdens de veldbezoeken ga je in een klein groepje (in een vast gebied) op pad met ervaren BMP‘ers. De resultaten van deze bezoeken voer je in via de app of website (Avimap), waardoor je leert om de resultaten zelf te verwerken en te interpreteren. Aan het einde van de cursus krijg je een toets en (ongetwijfeld) een diploma. Na deze cursus kun je zelfstandig een BMP-telling uitvoeren en de telgegevens verwerken. Wil je weten wat BMP precies is? Bekijk dan dit filmpje.

Wanneer en waar?
De cursus wordt gehouden in de periode half maart tot half juni. Het is nu nog niet bekend waar de theorieavonden en veldbezoeken zullen plaatsvinden. Dit is mede afhankelijk van waar de cursisten wonen. Alhoewel de cursus vooral gericht is het op het leren inventariseren, wordt er in overleg met de cursisten een vijfde avond gepland die in het teken staat van vogelherkenning. De veldbezoeken worden gebracht met de praktijkleraar in een gebied in de regio en duren 3 à 4 uur. Deze (vroege) ochtenden vinden meestal plaats op zaterdag.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor mensen die gemotiveerd zijn om broedvogels te tellen volgens de overal gehanteerde BMP-methode. Een goede basiskennis (zicht en geluid) van de Friese broedvogels is nodig om mee te doen. Het is dus een serieuze cursus waarbij we hopen dat je na afloop gaat inventariseren in het agrarisch gebied en/of de natuurterreinen van de terreinbeheerders. Voor de cursisten die in het opvolgende jaar gaan tellen zijn er geen kosten aan verbonden.

Belangstelling?
Heb je belangstelling of wil je je aanmelden? Stuur dan een mail naar jellepostma@sovon.nl

 

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen