Dit zijn 7 voordelen van kruidenrijk grasland

Het loont om in te zetten op kruidenrijk grasland. Zowel voor de boer zelf als voor de natuur en haar bewoners. Maar, dan moet het wel goed. Onlangs gaf Anne Jansma namens de Dairy Campus hierover voorlichting aan boeren. Er kwamen tijdens de workshop tenminste 7 duidelijke voordelen van kruidenrijk grasland naar voren:

  1. Een kruidenrijk grasland bevat in een ideaal scenario 25% kruiden.
  2. De opbrengst van (25%) kruidenrijk grasland valt dan niet lager uit dan Engels raaigras.
  3. In droge perioden is de opbrengst van kruidenrijk grasland zelfs hoger dan raaigras, doordat kruiden dieper wortelen en de grond luchtig houden voor gras.
  4. De onkruiddruk neemt (in tegenstelling tot wat veel boeren denken) niet toe.
  5. De voederwaarde van kruidenrijk grasland valt iets lager uit, maar daar staan hogere mineralengehaltes tegenover.
  6. Kruidenrijke graslanden trekken meer insecten dan intensief benut agrarisch land.
  7. Op de gele plakstrippen in de kruidenrijke perceeldelen zitten verreweg de meeste insecten.
  8. Dikke insecten die afkomen op kruidenrijk gras zijn belangrijk voedsel voor weidevogels.

Aan Dirk van der Meulen schreef een artikel voor de Leeuwarder Courant over dit onderwerp:

Gras en kruiden zijn een prima combinatie

Boeren oriënteren zich meer en meer op kruidenrijke graslanden omdat de maatschappij dat graag wil. Maar ook bedrijfseconomisch zijn er voordelen.

Lees het volledige artikel dat 7 juni 2019 gepubliceerd werd in de LC via Blendle

foto: Jetty de Vries