Succesvol natuurbeheer schuurt met verdienmodel boer

De enorme grutto in het land langs de provinciale weg van Bolsward-Workum verwijst naar Bote’s Paradys: een aantal agrarische percelen waar succesvol natuurbeheer plaats vindt. Het gras is hoog en kruidenrijk, de weidevogels floreren er. Eigenaar Bote de Boer die samen met zijn vrouw Astrid een  melkveehouderij runt nabij Tjerkwerd, is naast zijn inspanningen op de boerderij actief als gebiedscoördinator voor het collectief Súdwestkust.

De afgelopen jaren ontstond er door extensief beheer een ideale biotoop voor weidevogels op hun land. Precies zoals iedereen het graag ziet. Maar desondanks holt hun inkomen achteruit, omdat een goed verdienmodel ontbreekt. Intensiveren, ten koste van levendige biodiversiteit, lijkt de enige oplossing. En dat schuurt.

Jelle Veenstra schreef eindmei 2019 voor Melk van het Noorden een verhelderend artikel over de situatie van Bote en Astrid de Boer, dat precies de vinger op de zere plek legt:

Gruttoboer op zoek naar beter verdienmodel

Doodgeknuffeld worden ze, door mensen en organisaties die een melkveehouderij willen vol weidevogels in bloemrijke weilanden. Bote en Astrid de Boer realiseren dit plaatje op hun melkveebedrijf in Tjerkwerd. Maar een inkomen dat past bij hun inspanningen blijft uit.

Lees het volledige artikel op de website van de Melk van het Noorden

foto: Daniel Hartog