Zomer update mozaïeken Collectief Súdwestkust

update eind juni 2019

Workumer Waard

Het weidevogelseizoen op de Workumer Waard begon traag dit jaar. De ganzen die er overwinteren vertrokken pas eind mei, waardoor de Waard nog erg kaal was. Na hun vertrek kwam de grasgroei op gang en pas toen het echt groener werd kwamen er meer weidevogels. Het hogere gras bood naast de geplaatste vossenrasters bescherming tegen predatie. 

De eerste en tweede alarmtelling in juni waren positief. Bijzonder zijn de waargenomen Kwartels op de Waard en in het land van Epke Zonderland. De maaitijd is op advies van de mozaïekregisseurs opgeschoven van 15 juni naar 1 juli. 

De Workumer Waard | foto: Jetty de Vries

Skriezekrite Idzegea

Door de koude periode eind april zijn bij de vroege leg van de kievit in de Skriezekrite veel kuikens verloren gegaan. Gelukkig bracht de latere leg een positiever resultaat, maar helaas nog wel te weinig om de populatie in stand te houden. Ook de Grutto had in dit gebied minder broedparen dan voorgaande jaren. 

Deels waren de Gruttoparen vroeg aan de leg. Er was hierbij vrij veel sprake van nestpredatie, maar ook van herleg, wat de deels late legsels verklaard. Het lijkt erop dat van bijna alle nesten die uitgekomen zijn (ook de late) de kuikens vliegvlug geraken. Op dit moment zijn er nog steeds Grutto’s actief in de polders. Er zijn zelfs paartjes met vier vliegvlugge jongen gesignaleerd! 

De Tureluur laat in de Skriezekrite nagenoeg hetzelfde patroon zien als de Grutto. Ook zijn een aantal Kemphanen met kuikens gezien. Omdat er nog altijd veel kuikens in het veld zijn, zijn er in het gebied afspraken gemaakt over later maaien. Door alle maatregelen is het met name voor de Grutto en de Tureluur een goed seizoen. Met de Scholekster gaat het minder goed, er zijn desondanks wel nesten gezien en lokaal enkele bijna vliegvlugge kuikens gesignaleerd. 

Haanmeer / Noardermar

In de Haanmeer was sprake van weinig predatie, waardoor de Grutto en Tureluur succesvol zijn. Wiebe Kaspersma (onderzoeker RuG) spreekt van een bescheiden piek na een periode van drie jaar met diepe dalen. De Kievitten en Scholeksters met vroege legsel zijn in de Haanmeer veel jongen verloren wegens de kou en droogte. Op dit moment is er nog sprake van late legsels op maisland die een goede kans maken. 

In de Noardermar konden Grutto’s hun jongen redelijk groot brengen. De Kievit liet herstel zien na een matige start door het koude weer. Met name rondom de plasdraszone’s werden recent veel alarmerende Kieviten en Tureluurs gesignaleerd.